İşeme Bozuklukları-İdrar Kaçırma

İşeme bozuklukları anatomik ve nörolojik problemi olmayan çocuklarda gözlenen idrar yapma problemleridir. İdrar depolama sırasındaki volüm miktarı, dolum basıncı ile boşaltma sırasındaki basınç değişiklikleri ile idrarın tam olarak boşaltılması gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak işeme disfonksiyonları ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı aktif mesane, kapasitesi ve kompliansı azalmış mesane, tembel mesane nefroloji pratiğinde sık karşılaşılan işeme disfonksiyonlarıdır.

Neden önemli?

İşeme disfonksiyonları, kabızlık, vesikoüreteral reflü ve idrar yolu enfeksiyonları birlikte olmaya meyilli durumlardır. Dolayısı ile basit gibi görünen idrar disfonksiyonları, idrar kaçırma problemleri irdelendiğinde daha vahim sonuçlar ile karşılaşılabilmektedir. Ülkemizde kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebebinin reflü ve idrar yolu enfeksiyonları olduğu da düşünüldüğü takdirde idrar kaçırma bir kez daha önem kazanmaktadır.

Temelinde ne gibi sebepler var?

İdrar disfonksiyonu etiolojisinde yanlış ve erken tuvalet eğitimleri, idrar kontrolünün maturasyonunda bozukluk ve davranışsal emosyonel faktörler, kıskançlık, yeni gelen kardeş ve aile içi şiddet dahi olabilir.

Bulgular nelerdir?

Ani işeme isteği, nadir işeme, sıkışınca ya da aniden idrar kaçırma, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sayılabilir.

Doç.Dr.Gürkan Genç