Hematüri

Hematüri, idrarda kan hücrelerinin bulunması anlamına gelir. Bu durum sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları ile birlikte iken, kum dökme, taş düşürme, nefrit ve daha birçok hastalıkla birlikte görülebilmektedir. Hematüri, gözle görülüyorsa makroskopik hematüri, gözle görülmüyor ancak tetkik yapıldığında çıkıyorsa mikroskopik hematüri adını almaktadır.

İdrardaki kan, kan hücrelerinin geldiği yere göre faklı renkte görülmektedir. Kan hücreleri böbrek kaynaklı ise daha koyu kahverengine yakın bir renk görülürken, böbrek sonrası anatomik dokulardan kaynaklanan hematüri parlak kırmızı renktedir. Parlak kırmızı renkte idrar görülmesi sıklıkla kum dökme ya da taş düşürme, travma gibi durumlar ile birlikte iken, çay /kola rengi idrar glomerulonefritler ile birlikte görülmektedir.

Tek başına hematüri ya da proetinüri ve hematüri birlikteliğinde böbrek fonksiyonları mutlaka kontrol edilmeli, olası böbrek yetmezliği ekarte edilmeli, gerekli ise biyopsi yapılıp tanı doğrulanmalıdır.

Doç.Dr.Gürkan Genç