Çocukluk Çağında Hipertansiyon

Çocukluk çağında ihmal edilmemesi gereken     önemi bir konu olan hipertansiyonun zamanında tanınabilmesi için,  kan basıncının, eğer semptom ya da bağlantılı hastalık yok ise, 3 yaşından itibaren en az yılda 1 defa kontrolü önerilmektedir.
İdeal ölçüm şartları sağlanmadan yapılan ölçümler sonuçları etkileyebilir. Bu nedenle 5-10 dakikalık bir dinlenme periyodundan sonra oturur ya da yatar pozisyonda sağ kol kalp seviyesine getirildikten sonra kan basıncı ölçümleri yapılmalıdır.

Hipertansiyondan dolayı oluşabilecek sistemik etkilerin, organ hasarlarının önlenebilmesi, hipertansiyon sebebinin belirlenebilmesi için bir dizi tetkik yapılmalı ve tansiyon değerleri kontrol altında tutulurken bu duruma sebep olan asıl sorun da ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. İkincil nedenlerin çoğunun böbrek kaynaklı olduğu düşünülürse hipertansiyon hastalarının Pediatrik Nefroloji açısından değerlendirilmeleri önem kazanmaktadır. Bu şekilde risk faktörleri ortadan kaldırılması, eşlik eden hastalıkların ve primer nedenin belirlenip organ hasarları oluşmadan önüne geçilmesi, oluşmuş olan hasarların ilerlemesinin durdurulması sağlanabilecektir.
Çocukların sokaklarda oynamak yerine bilgisayar başında, tablet ve cep telefonları ile günlerini geçirdiği, sedanter yaşamın daha da yaygınlaştığı, obezitenin görülme sıklığının arttığı günümüzde, hipertansiyon nadir olmaktan çok, çocuklarda dahi sık karşılaşılan bir problem haline gelmiştir.

Unutulmamalıdır ki, basit bir baş ağrısı, burun kanaması ya da baş dönesi gibi semptomların arkasından tansiyon yüksekliği çıkabilir ve bu durumlarda çocuklar mutlak suretle kontrol edilmelidir.

Doç.Dr.Gürkan Genç