Çocuklarda taş hastalıkları

Çocuklarda taş hastalıklarının tanı-tedavisi erişkinlerden daha farklıdır. Özellikle ultrasonografinin sıkça kullanılmaya başlandığı son yıllarda; şikayeti olmayan, özellikle 1 yaş altı taş hastası sayısı belirgin olarak yükselmiştir.  Tekrarlayan taş düşürmeler, mükerrer ameliyatlar ve hastane yatışları ile son dönem böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek bir sürece neden olabilecek taş hastalıkları, bazı diyet önerileri ve ilaçlar ile yeni taş oluşumunun ve buna bağlı komplikasyonların engellenebildiği hastalıklardır.  Az sıvı alımı, yanlış diyet önerileri ve gereksiz yüksek dozda vitamin kullanımı (büyümeyi hızlandırmak için kemik iğnesi yapılması gibi uygulamalar) taş oluşumunda rol oynayan en önemli faktörlerden bazılarıdır.  Yapılacak olan metabolik taramalar ve gerekli diyet/destek tedavileri ile metabolik nedenli taş oluşumları ciddi oranlarda azaltılabilmektedir. Bu şekilde hastalar, ciddi girişimlerden basit önlemler alınarak korunabilmektedir.