Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu

Çocukluk çağının en sık görülen enfeksiyonlarından olan ve günlük pratikte sadece ateş, kilo alamama, uzamış sarılık gibi müphem semptomlar ile karşımıza çıkabilen bir enfeksiyondur. İdrar yapma ile ilgili bir bulgu yok ise idrar tahlili yapılmadığı takdirde gösterilemeyen ve tanı alamayan bu hastalık ülkemiz için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, ülkemizde çocukluk çağında son dönem böbrek yetmezliğinin, yani çocukların diyaliz hastaları olmasının en önemli nedeni, vezikoüreteral reflü ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Hal böyle iken duruma daha şüpheci yaklaşmalı ve ateşi olan, ateş odağı bulunamayan çocuklarda, geçmişte idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş her çocukta ateş sırasında mutlaka idrar tahlili ve kültürü istenilmeli, idrar yolu enfeksiyonu olasılığı dışlanmalıdır.

İdrar tahlilleri nasıl alınmalıdır?

İdrar kontrolü olan çocuklarda en uygun yöntem, 2-4 saat süre ile mesanede beklemiş olan idrarın ilk kısmı dışarı atıldıktan sonra orta kısmın alınmasıdır.

İnfant döneminde idrar kontrolü olmadığından sıklıkla başvurulan yöntem torba ile idrar alma yöntemidir. Bulaş ve yalancı pozitiflik oranının yüksek oranlarda olduğu bu yöntemde, eller yıkandıktan sonra sabunlu sulu petler ile önden arkaya temizlik yapılıp kurulandıktan sonra idrar tahlili verilmelidir. 

Tekrarlaya idrar yolu enfeksiyonları geçiren tedavisiz çocuklarda beklenen nedir?

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sonrası, böbrekte meydana gelebilecek hasara bağlı olarak kan basıncında yükselmeler (hipertansiyon), böbrek yetmezliği ile bu duruma bağlı çeşitli komplikasyonlar ve hatta gebelikte preeklampsi / eklampsiye neden olabilecek boyutta sorunlar ile karşılaşılabilir.

Takiplerdeki amaç; tekrarlayan enfeksiyonların önlenmesi, komplikasyonların önüne geçilmesi/ilerlemesinin durdurulması ve hastanın günlük yaşantısının bu durumdan etkilenmesinin önüne geçilmesidir.

Doç.Dr.Gürkan Genç