Astım

Astım, tekrarlayan hava yolu daralması ve tıkanıklık atakları ile karekterize; allerjenler, viral enfeksiyonlar ve egzersiz ile tetiklenebilen  aşırı hava yolu duyarlılığı durumudur. Çocukluk çağındaki kronik öksürük nedenlerinin en önemlilerinden biridir.

Tekrarlayan öksürük ve hırıltı atakları, ataklar arasında normal ve semptomsuz bir süreç gözlenir. Bu klinik duruma gece öksürükleri eşlik edebilir. Sıklıkla, nefes darlığı ana semptom olarak  gözlenir.

Hasta atak sırasında nefes almak için yardımcı solunum kaslarını devereye sokar ve dışarıdan hırıldama şeklinde sesler, hışıltılar duyulabilir.

Öyküde; tekrarlayan öksürük, hışıltılı ataklar olması,birinci derece akrabalarda astım öyküsü bulunması, solunum fonksiyon testleri bulguları ve atak sırasındaki muayene bulguları ile tanı konulup tedavi planlanmaktadır.

Risk faktörleri arasında bebeklikte atopik dermatit hikayesi, anne veya babada astım tanısı olması, allerjen duyarlılığı, soğuk algınlığı dışında hışıltı atakları, allerjik rinit tanısı almış olmak ve besin allerjisi belirlenmesi ile kan sayımında eozinofili olması vardır.

Tedavide hedeflenen, gündüz ve gece semptomlarının kontrol altına alınması, çocuğun aktivitelerinin normale dönmesidir. Atakların önlenmesi ve solunum fonksiyon testlerinin normal sınırlarda olması sağlanmaya çalışılır.

Doç.Dr.Gürkan Genç