Yaş gruplarına göre öksürük sebepleri çok çeşitli olabilmektedir. Yenidoğan döneminde yutma fonksiyonunda bozukluk, fistüller, gastroözefageal reflü ve hatta kalp yetmezliği sebepler arasındadır.

Okul öncesi dönemlerde tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, gastroözefageal reflü, sigara maruziyeti, atipik enfeksiyonlar daha sık gözlenmektedir.

Okul çağında tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, geniz akıntısı, sinüzit, sigara maruziyeti daha ön plana geçmektedir.

 

Öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa bu durum kronik öksürük olarak tanımlanır, mutlaka hasta değerlendirilmeli ve gerekli kontroller yapılmalıdır.

 

Ve her öksürük antibiyotik gerektirir bilgisi yanlıştır.

Doç.Dr.Gürkan Genç